Jelenlegi hely

A „vadállat”. A szabadkőművesség

1981. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 381.

Ma mindannyiótok szívére és életére szeretném rányomni képmásomat.

Így megjelöllek benneteket szeretetem pecsétjével. Ez különböztet meg benneteket azoktól, akik engedték, hogy a "vadállat" elcsábítsa őket, és magukon viselik istenkáromló számát.

Nem tehet semmit a "sárkány" és a "vadállat" azok ellen, akiket pecsétemmel megjelöltem.

A mélység csillaga ugyan üldözni fogja a lelkeket, akiket képmásom pecsétjével megjelöltem, de semmit sem árthat nekik.

 

1983. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 435.

A "fekete vadállat" a szabadkőművesség, amely beszivárgott az Egyházba, megtámadja, megsebzi és megkísérli alattomos taktikával lerombolni azt.

Szelleme mindenütt mérges felhőként terjed, megbénítja a hitet, kioltja az apostoli buzgóságot, és egyre jobban eltávolít Jézustól és Evangéliumától.

 

1984. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 492.

Mily nagy a szabadkőművesség és a kommunizmus munkája. Titokban igyekszik lerombolni Egyházamat, amely {spanyol és portugál} országaitokban mindig tündökölt és virágzott.

Válaszoljatok e sötét támadásokra azzal, hogy mindenütt terjesztitek fényemet.

 

1984. Jézus. (Boitsfort-1) 31. November 12.

Imádkozzatok a Szentatyáért, hogy mindenben megfeleljen a Szűzanya kívánságainak; hogy ebben senki sem akadályozza, mert úgy, ahogy a németeknek megvoltak a Szeplőtelen Szívem-katonái, ugyanúgy tele van tömve a Vatikán is szabadkőművesekkel. Védelmezzétek a pápát, mert Legszentebb Anyám adta Őt nektek. Imádkozzatok az Egyházért.

 

1985. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 536.

A két sereg

Innen, ahol mint "Napba öltözött Asszony" jelentem meg, hívok mindenkit, hogy gyűljetek égi Vezéretek köré.

Ez a nagy harc ideje köztem és a "vörös Sárkány", meg a "fekete vadállat" rendelkezésére álló hatalmas sereg között.

A marxista ateizmus és a szabadkőművesség vezetik ezt az egyesült sereget, hogy az egész emberiséget istentagadásra és Isten elleni lázadásra vigyék.

Maga Lucifer áll az élén, aki ma megismétli kihívását, szembehelyezkedik Istennel, hogy önmagát imádtassa istenként. Vele együtt küzd minden démon, akik ezekben az időkben visszaözönlöttek a Földre a pokolból, hogy a lehető legtöbb lelket vigyék vesztébe.

Velük egyesült minden kárhozott lélek, és azok, akik ebben az életben járják Isten visszautasításának útját, akik megbántják, káromolják Őt, és az önzés, a gyűlölet, a gonoszság és a tisztátalanság útját járják.

Egyetlen céljuk az élvezetek keresése, minden szenvedélyüket kielégítik, harcolnak a gyűlölet, a gonoszság és az istentelenség diadaláért.

 

1986. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1) 574.

— Az Egyházba behatolt a viszály, a megoszlás, a harc és az ellenszegülés is.

Az ateista és a szabadkőműves erők beszivárogtak belsejébe, sikerült megtörniük belső egységét, és elhomályosítaniuk szentségének fényét.

Ezek azok az idők, amelyet megjövendöltem! Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik szelíd báránynak öltözve lopakodtak be az Egyházba.

Közülük néhány még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie.

Isten szent Egyházának püspökei és papjai, milyen nagy a ti felelősségtek ma! Az Úr készül számon kérni tőletek, hogyan gondoztátok szőlőjét.

 

1988. Szűzanya.(Máriás Papi Mozgalom-1)

655.

Ellenfelem, aki e napokban különösen hevesen támad, mindent megkísérel annak megakadályozására, hogy ez az év az imádságnak és az irántam való tiszteletnek általános megújulására vezessen.

Az ateizmus és a szabadkőművesség erői, behatolva az Egyház belsejébe, azért egyesültek, hogy alattomos és titkos módon bojkottálják e Mária-évet.

A sötétség fátyla borult az Egyházra, és Pápám szava mindinkább a végtelen pusztaságba kiáltó szó marad.

684.

E Mária-évben erőteljesen beavatkoztam az Egyház életébe is.

A gonoszság sötét erői most már minden oldalról cselt vetnek elébe; a szabadkőművesség sötét szálai – tagjaikon keresztül – elérték az Egyház legfőbb vezetését, sikerült megbénítaniuk cselekedeteit és kioltani apostoli buzgóságát.

698.

Elérkezett az a nektek már megjövendölt idő, amikor azokat a papokat, akik engem tisztelnek, meghallgatnak és követnek, a többi pap kineveti, megveti és támadja, pedig ők is szintén anyai szeretetem gyermekei.

Arra vagytok hivatva, hogy belépjetek a Getszemáni kertbe Jézus testvéretekkel együtt, aki bennetek akarja újra átélni belső haláltusája fájdalmas óráit.

Ízleljétek meg ti is kelyhének keserűségét, és ismételjétek Vele együtt gyermeki odaadással: – Atyám, a Te akaratod legyen meg, ne az enyém.

Készüljetek megtapasztalni azt a kimondhatatlan szenvedést, amikor a leghűségesebbek elhagynak benneteket, testvéreitek kinevetnek, feletteseitek a peremre szorítanak, barátaitok megtámadnak, mindazok üldöznek, akik megegyeztek a világgal, és beléptek a szabadkőművesség titkos seregébe.

 

1989. Szűzanya. (Máriás Papi Mozgalom-1)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer