Jelenlegi hely

Selymes József Atya:Kitekintés a jelenések világára

Selymes József Atya:Kitekintés a jelenések világára

Jelen kiadás által kívánjuk biztosítani az elhangzott sorozat eljuttatását azokhoz a személyekhez, akik a rádió vételkörzetén kívül estek, illetve nincs számítógépes lehetőségük a hangfelvétel meghallgatására.

 

Tartalom

1. rész: Bevezető. Miért is ez a sok jelenés?

2. rész: A Bevezetés folytatása. A prófécia Krisztus Egyházának szerves része.   

3. rész: Ijesztgetésről, fenyegetésről, stb. - mint hamis vádak a próféták jelentősége és üzeneteik terjesztése ellen

4. rész: A Szűzanya igazi példakép a Krisztus-követésben minden ember számára. Az Akita-i jelenések – 1973. Az üdvös félelemről.               

5. rész: Az akitai jelenések történetének folytatása. „Fontos kereszténnyé válni ahhoz, hogy Isten kegyelmét megismerjétek.” 

6. rész Az Akitában történt rendkívüli események időrendi sorrendje. Lényeges különbségek vannak extázis és a transz között. A hasonló az nem azonos.       

7. rész: Folytatás az akitai jelenésekről. A hivatalos zarándoklat fogalmáról. A jelenési helyek három kategóriájáról.

8. rész: John Ito Niigata-i püspök Akitával kapcsolatos pásztorlevele.    

9. rész: John Ito püspök az akitai jelenésekkel kapcsolatos körlevele; felismerte, hogy az akitai üzenetek és a fatimai üzenetek között mély kapcsolat van.             

10. rész: Buzdítás a Biblia figyelmes olvasására, hogy meggyőződjünk Isten csodálatos pedagógiájáról. Isten mondhat időt és mond is közelebbi időpontokat. Az akitai sorozat lezárása John Ito püspök körlevelének utolsó mondataival és a Szűzanya hívásával.

11. rész: A betániai (Venezuella) és a pilári (Spanyolország) jelenésekről            

12. rész: A venezuellai Betániában elhangzott üzenetekről. Miről beszél a Szűzanya? Milyen jövőbeli eseményekre figyelmeztet?

13. rész: Rövid ismerkedés a venezuellai Finca Betaniaban elhangzott üzenetekkel. A sokat hangsúlyozott félelemről, az apokaliptikus időről, a papi és szerzetesi hivatásokról.    

14. rész: Az Úr Jézus második eljöveteléről. A világ végét megelőző előkészületi időszak fontosabb eseményeiről. Az ezer éves uralommal kapcsolatos tévtanításokról.

15. rész: A látnokok Isten kegyelmének nem csupán eszközei vagy szócsövei, hanem egyben részesei is, és éppen ezért fontos kritérium egy jelenés kivizsgálása esetében az illető látnok erkölcsi élete. A híres amerikai újságíró, Michael Brown vallomása Maria Esperanzáról, a betániai látnoknőről.

16. rész: A szőkefalvi jelenésekről.

17. rész: A lelkivezető fontosságáról. Minden Istentől küldött látnok esetében, az Úr Jézus vagy a Szűzanya már az első lépéseknél kérte, hogy válasszanak maguknak lelkivezetőt. A szőkefalvi jelenések ismertetésének folytatása.

18. rész: A szőkefalvi rendkívüli eseménysorozatok ismertetése.

19. rész: Isten mindig előkészíti a terepet és a látnokokat is. A szőkefalvi események időrendi sorrendje.  A szőkefalvi jelenéseken elhangzott 5 titok, és a Nagyfigyelmeztetés üzenete.

20. rész: Vannak hiteles próféciák és jelenések? Az igaz próféciák főbb ismertető jelei. Isten nem csupán küldi a prófétákat, hanem miden egyes alkalommal bizonyítja is a hitelességüket. A Nagyfigyelmeztetés néven ismert üzenetek ismertetése.

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

21. rész: A Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatos próféciák további ismertetése. Ki a hetedik angyal? Mit jelent ez a kifejezés: „nem lesz többé idő.” A Nagyfigyelmeztetés az utolsó prófécia és egyben a legfontosabb is, ezért elsőrendű feladatunk, hogy meggyőződjünk a hitelessége felől. Miután megvizsgáltuk és hitelesnek találtuk, nem maradt más hátra, minthogy az üzenetek szerint éljünk.

22. rész: Komolyan vesszük-e az Úr Jézus tanítását? Komolyan készülünk-e az előttünk álló nagy változásokra, s mi több az üdvösségre? Az ír látnoknő is még mielőtt üzeneteket kapott volna, egy felkészítő időszakon ment át. Ismerkedjünk a Nagyfigyelmeztetés üzeneteivel, melyeknek egyedüli rendeltetése az emberek megtérítése és Istenhez való vezetése. A Szűzanyától kapott első üzenet öt mondatának elemzése.

23. rész: Az ír látnoknőnek adott első üzenet ismertetésének és elemzésének a folytatása.

24. rész: Az Úr Jézus első üzenetének elemzése, melyet 2010. november 9-én adott az ír látnoknőnek. Ez az üzenet nem egy szerelmi óda, amelyet olykor misztikusok írásaiban lehet olvasni, hanem egy isteni terv fontos szakaszának a bejelentése, melynek a közeljövőben kell megvalósulnia. Egy 10 éves amerikai kislány nagy lelki fájdalmában Barack Obamának írt leveléről.

25. rész: Ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi keresztények vagyunk, Isten újszövetségi választott népe, mert ez még nem garancia semmire. Az Úr Jézus első üzenetének, amelyet az ír látnoknő által adott a világnak, további ismertetése és elemzése. „Isten a szeretet”. Ő nem tart senkit lehetetlen esetnek, és egykönnyen nem mond le senkiről. Ezt üzeni nekünk állandóan a proféták által, na meg azt, hogy ha kell, elmegy a határig, az emberi szabad akarat határáig, de azon túl nem.

26. rész: Az Úr Jézus első üzenetének további ismertetése és elemzése. „Híveim, mindnyájatokat hívlak, hogy szívleljétek meg figyelmeztetéseimet. Terjesszétek az igazságot, buzdítsátok az embereket arra, hogy könyörögjenek irgalmasságomért. A második eljövetelemről szóló igazságot a hétköznap embereinek kell majd terjeszteniük.”

27. rész: 2012. december hónappal beléptünk a Föld megtisztításának második szakaszába. Az Úr Jézus és a Szűzanya ezzel kapcsolatos üzenetei, melyeket a brazil Luz de Maria és az ír látnoknőnek adott.

28. rész: Újabb rendkívüli isteni beavatkozások ismertetése. A világszerte jól ismert osztrák konvertita-teológus, Christian Schmaranzer, komoly érvei, melyekkel a Nagyfigyelmeztetés üzeneteinek isteni eredetét bizonyítja.

29. rész: A Nagyfigyelmeztetés üzeneteiből egyértelműen kicseng egy mindentudású és mindenhatósággal rendelkező isteni ismeret. Christian Schmaranzer konvertita-teológus érvei ismertetésének a folytatása.

30. rész: Christian Schmaranzer osztrák konvertita-teológus további válasza az ellenvetésekre, melyekkel a Nagyfigyelmeztetés üzeneteinek hitelessége mellett foglal állást. Az üzenetek kivizsgálásának alapjául a hitletétemény szolgál, nem pedig a látnok személye. Levél, amelyet Tomislav Vlasic, Medjugorje plébánosa küldött II. János Pál pápának a látnokok sürgetésére 1983. december 2-án.

31. rész: Christian Schmaranzer, osztrák teológus további érvei, amelyeket a Nagyfigyelmeztetés üzeneteit támadók ellenvetéseire ad. A kiliazmus és a millenarizmus kifejezésekről. A világvégi események négy mozzanatáról. Az Úr Jézus, több üzenetében is kifejti az eretnekekkel ellentétben, hogy Ő másodjára már nem olyan törékeny, sebezhető, gyenge stb. emberi testtel lesz közöttünk, mint első alkalommal volt, hanem egészen más formában.

32. rész: Az oly sokat hangsúlyozott áldott félelemről, melyet a Sátán arra használ fel, hogy akadályozza Isten üzeneteinek a terjedését. Christian Schmaranzer további érvei a Nagyfigyelmeztetés üzeneteinek védelmében.

33. rész: Az Úr Jézus, a következőket mondta az ír látnoknőnek: „Leányom, próféciáim pontos közlések számodra.” Részletek a 2011. június 1-én, valamint a 2011. szeptember 7-én elhangzott üzenetekből. „Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok!”

A könyv igénylését elküldheti az igazsagkonyve[kukac]gmail.com email címre.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer