Jelenlegi hely

Igazság könyve !

2010. novemberétől egy ír látnoknőn keresztül, az emberiség Isteni üzeneteket kap a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésre. A látnoknőnek a médiától távol kell maradnia, az Egyháztól azonban nem, és a Maria Divine Mercy ( az Isteni Irgalmasság Máriája) néven kell működnie.
Nagyon fontos, hogy az üzenetek olvasása előtt, alatt tisztába tegyünk néhány gondolatot. Ezt annak tükrében tudjuk megtenni, hogy ismerjük az üzeneteket, és ezáltal segíteni tudunk azoknak, akik most találkoznak velük először.
Ki kapja az üzeneteket?
Egy Írországban élő asszony, egy hitétől elforduló személy, csodás módon kezdődő megszólítását követően, minden nap kap üzenetet. Részletesen olvasható a vele készült interjúban, melyet egy amerikai riporter készített. A riport. Azóta Selymes atya elkészített vele egy második interjút is.
Miről szólnak az üzenetek?
  • Az üzenetek célja egyrészt arra a misztikus találkozásra (a Nagyfigyelmeztetésre) történő felkészítés, melyet minden ember hamarosan át fog élni. Ez szerepel a Szentírásban is, bár sokan kételkednek ebben. Ez az esemény Garabandalban volt megjövendölve, részletesen kifejtve. Még pontosabban ezek az üzenetek tartalmazzák. Ebben a találkozásban mindenki látni fogja lelke állapotát, valamint át fogja élni azt a lelki fájdalmat, melyet bűneivel okozott. Ez a lélek megvilágosodása. Fizikai fájdalmat nem okoz senkinek sem, de lelkileg olyan élmény lesz, amit senki sem fog tudni utána elfelejteni. Célja – legfőképpen a hitetlenek számára – egy esélyt adni, megmutatva, hogy igenis, Isten létezik.
  • A lelkek megmentéséről. Azoktól, akik hisznek az ima erejében, ezeken az üzeneteken keresztül is azt kéri az Úr Jézus, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik elutasítják Őt, akik a sátán fogságában vannak, akiknek esélyük sem lenne az üdvösségre. De az ima mindenkin tud segíteni. A gonosz ellen az egyedüli fegyver az ima. Az idő rövidségére – a második eljöveteléig – hívja fel a figyelmet, emiatt buzgóbb imádságra szólít, hív.
  • Az életünk legfontosabb teendőiről, a szeretet fontosságáról, az ima, a szenvedés jelentőségéről. Leginkább azokat szeretné megszólítani, elérni, akik nem ismerik Őt, vagy ismerik, de elutasítják Őt. Mindenki egyformán fontos számára, nincs különbség senki között. Nem új dolgot mond, hanem megerősíti Egyháza tanítását, a Szentírás igazságát, az Evangéliumi élet szükségességét. Irgalmasságával mindenkit vár.
  • Az emberiség jelen helyzetéről, előtte álló nehézségekről. Felkészítés azokra az előttünk álló időkre, melyeket a Szentírás a Jelenések Könyvében tartalmaz, illetve az utolsó időknek mond. Jelenleg ezt az időszakot éljük. Feltárja a gonosz szerepét, a gonosz mesterkedését, megmutatja a gonosz elleni küzdelem útját, és segít felkészülni azokra a nehéz időkre, melyeken keresztül kell mennie az emberiségnek. Melyről az elmúlt 173 év Máriás korszak üzenetei is szóltak, melyek közül nem keveset elfogadott az Egyház is. Jézus Második Eljövetele előtt az emberiségnek meg kell tisztulnia.
  • Az emberiség felkészítésére Jézus Második Eljövetelére. "Fiam azért adja ezeket az Üzeneteket a világnak, hogy megtartsátok Tanításait. Ő azért teszi ezt, hogy senki se utasítsa el tévesen Szent Szavát, amikor földi Szent Egyházának Tanításait meghamisítják és megszentségtelenítik. Isten Szavát sohasem szabad megváltoztatni, de a próféciák pontosan megjövendölték ezeket a napokat, hogy mikor fog ez bekövetkezni, és hogy mikor fogja Péter sziklára épített Egyháza ezt megtenni."
  • Sok próféciát is tartalmaz, a jelenleg még kétkedő, bizonytalan lelkek számára is. Aki ismeri a Máriás korszak kiemelkedő üzeneteit, azok számára – legyen az világi hívő, vagy felszentelt egyházi személy – egyértelmű ezen üzenetek igazságtartalma. Semmi szenzációéhség nincs benne – a kritikával ellentétben -, Isten szól az emberiséghez, és jelzi az előtte álló események sorozatát, megmutatva a követendő utat. Nem az Egyház által járt út ellen szól, hanem jelzi a gonosz által eltervezett és felállított csapdákat, célját, ahogy az előző pontban idézett Szűzanya üzenet mondja. Az Írások szerint is ennek be kell következnie, ezt az Egyház is tudja – lásd KEK675-677. Nehézséget számára az okozhat, hogy ez most, a mi időnkben fog beteljesedni. Ennek elfogadása, míg a megjövendölt jelek nem látszanak, nagyon nehéz. Az üzenetek ellen szóló támadások, kritikák ennek jeleként tudhatók be. Gondoljunk Fatimára, 1917-ben senki nem gondolta volna, hogy a Szűzanya szavai be fognak teljesedni – akár Oroszországgal kapcsolatosan is, vagy a II. világháborúval kapcsolatban-, és azok melyek napjainkra vonatkoznak, azok is be fognak. Ezek tények. De akkor is megkapta a világ, hogyan kerülheti el a gonosz által kitervelt csapásokat, most is megtudjuk, hogyan lehet enyhíteni a ránk váró események hatását.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer