Jelenlegi hely

Müller bíboros: "sem a pápának, sem egy zsinatnak nincs hatalma" engedélyezni az Eucharisztiát az újraházasodottaknak

A Hittani Kongregáció prefektusa, Gerhard Müller bíboros, az Il Timone című lapnak adott interjújában február elsején leszögezi, hogy "lehetetlen" az ellentmondás a katolikus tanítás és a lelkiismeret között. "Például nincsenek olyan körülmények, melyekben a házasságtörés nem számít halálos bűnnek" - nyilatkozta az egyházi tanítás tisztaságáért felelős első számú embere a pápának. "Lehetetlen, hogy a halálos bűn [a lélekben] együtt létezzen a megszentelő kegyelemmel" - tette hozzá.

 
Müller bíboros megerősítette korábbi álláspontját, miszerint "Az Amoris Laetitiát (AL) csak az Egyház egész tanításának a fényében szabad értelmezni". Majd hozzátette: "Nem tetszik, hogy a püspökök interpretálják az AL-t és a pápa tanítását. A pápa tanítását csakis a pápa vagy a Hittani Kongregáció interpretálhatja."
 
Müller bíboros üzent azoknak a püspököknek, akik már vették a bátorságot, hogy saját iránymutatásaikban az Egyház tanításával ellentétesen foglaljanak állást az AL-re hivatkozva: "Azokat, akik annyit beszélnek, arra buzdítanám, hogy tanulmányozzák a zsinatok tanítását a pápaságról és a püspökségről. A püspököknek, mint az Ige tanítóinak, először maguknak kell jól megtanulniuk (a doktrínát), nehogy vakként vezessenek világtalanokat".
 
A Familiaris Consortio apostoli buzdítás további érvényességével kapcsolatban, amelyben Szent II. János Pál kategorikusan tagadta a hagyományra és isteni törvényre hivatkozva az újraházasodottak jogát a szentáldozáshoz, hacsak nincs súlyos okuk az együtt maradásra, és nem élnek testi tisztaságban, Müller bíboros ezt mondta: "[ez a feltétel] természetesen nem elhagyható, mert ez nem egy ember alkotta törvény, amit II. János Pál mondott ki, hanem II. János Pál csupán kifejtette egy alapvető elemét a keresztény erkölcs- és szentségteológiának".
 
A két családszinódus óta mellőzésre kárhoztatott "önmagában rossz cselekedet" kategóriával kapcsolatban, melyet az Egyház a világos erkölcsi tanítás érdekében használ olyan tettekre, melyek a cselekvő szándékától és a körülményektől függetlenül is rosszak, a Hittani Kongregáció prefektusa ezt nyilatkozta: "A jelen zavar abból is adódik, hogy nem fogadják el a II. János Pál Veritatis Splendor enciklikájában kifejtett világos tanítást az "intrinsece malum"-mal (az önmagukban rossz cselekedetekkel) kapcsolatban".
 
A bíboros arról is beszélt, hogy a családszinódusokon sokan elárulták tudatlanságukat a szentségekkel és a katolikus tanítással kapcsolatban. "Számunkra a házasság azt jelenti, hogy részesülünk abban az egységben, ami Krisztus, mint vőlegény, és az Egyház, mint menyasszony között fennáll. Ez nem egy egyszerű analógia, mint ahogy azt egyesek a szinódus alatt mondták. Nem! Ez a szentség lényege, melyet semmilyen égi vagy földi hatalomnak, sem egy angyalnak, sem a pápának, sem egy zsinatnak, sem a püspökök törvénykezésének nincs hatalma megváltoztatni".  
 

A házasságot fenyegető, Egyházon belüli tévtanításokkal kapcsolatban a bíboros azt mondta: "mindenki tanulmányozza az Írásokat és az Egyház tanítását, mely nagyon világos". Majd hozzátette: "Mindenkit óvnék a szituációs etikától, mely csak félreértéseket okoz elsősorban azzal a feltételezéssel, hogy amennyiben a szeretet 'meghal' (kihűl), akkor a házasság is 'meghal' [és mint a felek halála esetén, ilyenkor lehetséges egy új házasság]. Ez szemfényvesztés: az Isten igéje nagyon világos, és az Egyház nem fogadja el a házasság szekularizációját."

Az Egyházban uralkodó zavar súlyosságát jelzi, hogy a Hittani Kongregáció prefektusának, Müller bíborosnak ezen interjújával egy napon a német püspöki konferencia engedélyezte az újraházasodottak áldozását, amennyiben lelkipásztoruk is egyetért ezzel. Ám például a máltai püspökök egyszerűen az újraházasodottak véleményére bízzál útmutatásukban az áldozás kérdését: "az Eucharisztia nem tagadható meg senkitől, aki hiszi, hogy békében van Istennel". A német és máltai püspökök iránymutatásaival ellentétben a kánonjog továbbra is kötelezi az Egyház minden papját, hogy tagadja meg az Eucharisztiát a "nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartóktól".

915. kán. -- A szentáldozáshoz ne engedjék a kiközösítetteket és az egyházi tilalommal sújtottakat a büntetés kiszabása vagy kinyilvánítása után, de ne engedjék oda azokat az egyéb személyeket sem, akik nyilvánvaló, súlyos bűnben makacsul kitartanak.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer