Jelenlegi hely

Luther szobra és szelleme a pápai audiencián

2016. október 19.(LifeSiteNews) — Ferenc pápa a múlt héten a vatikáni VI. Pál pápa teremben tartott evangélikus zarándokokkal való találkozása során „méregnek” nevezte a vallási térítést (prozitelizmust).

Az audienciára a pápa a svédországi Lund városába történő utazása előtt került sor, amelyen az 500 évvel ezelőtti protestáns reformációra fognak emlékezni. A találkozó az immár 50 éves, hivatalos katolikus és evangélikus ökumenikus párbeszédet is megünnepli.

A Szentatya zarándokokhoz intézett beszédében háláját fejezte ki az ökumenikus zarándoklat kezdeményezéséért, ami Németországban vette kezdetét és Rómában fejeződött be. Hangsúlyozta a keresztséget, mint a két keresztény felekezet közötti dialógus alapját, és reményét fejezte ki az állandó ökumenikus törekvésekre.

Az audiencián a pápa kapott, és a nyakába tett egy kék-sárga sálat, amelyen a német zarándok csoport neve volt. Ugyanolyan sál volt a Luther Márton szoborra helyezve, amit kiállítottak a vatikáni audiencia termében.

Lévén, hogy Luther eretnek és szakadár szerzetes volt, aki ezreket térített el a megváltás ösvényéről, helyes dolog megünnepelni ezt a „reformot”, ami olyan sokakat vitt a tévedés szakadékába és különítette el őket az egyetlen, és Krisztus által alapított Egyháztól, a Katolikus Egyháztól? Helyes dolog az, hogy ennek az istenkáromlónak a szobra elnököl a pápai audiencián?

Ezután egy kérdés-felelet rész következett.

Az első kérdés egy olyan lánytól érkezett, aki olyan régióból jött, ahol a lakosság 80 %-a hitetlen. Ezt kérdezte: “A barátaim nem járnak templomba, mégis a barátaim. Kell-e segítenem nekik, hogy templomba járjanak vagy elég, hogy továbbra is a barátaim maradnak?”

Ferenc pápa azt válaszolta, hogy az „utolsó dolog”, amit a lánynak tennie kell, hogy „beszél”. Sürgette a lányt, hogy “éljen olyan módon, mint egy keresztény lány: aki meggyőződéses, kiengesztelődött, és úton van.”

Azután kétértelműen érvelt: “Nem megengedett, hogy meggyőzd őket a hitedről, a hittérítés a legerősebb méreg az ökumenikus út ellen.”

“Tegyél tanúságot a keresztény életedről, ez lesz a te bizonyságod, ami megmozgatja a szívét azoknak, akik rád néznek” – tette hozzá a pápa.

És azzal fejezte be: „A Szentlélek lesz az, ami megmozgatja a szívet a te tanúságtételed által – ez az, amire a kérdésed irányult –  és tekintettel erre nagyobb komolysággal tudod kimondani a „miért”-et. De anélkül, hogy meggyőzni akarnál.”

Ítélkezésével Ferenc pápa rosszul válaszolta meg a 15 éves lány kérdését, azt hangsúlyozva, hogy végül nem ő, hanem a Szentlélek fogja átalakítani az emberek szívét, és ő csak megnyithatja az utat Istennek, hogy cselekedjen.

Megjegyzései itt is visszhangozzák a korábbi kemény szavait, amellyel elítélte azokat, akik Krisztus munkáját folytatják, nevezetesen az Evangélium hirdetésével. Ha a pápa úgy gondolja, hogy a hittérítés méreg, akkor mit gondol, hogyan terjeszthetik a keresztények az Evangéliumot?

Mindazonáltal, amikor a pápa nem követi az örökséget, amelyet Krisztustól kapott, nem tévedhetetlen. És természetesen, ebben az egészben lényegesen elkóborol attól, amit Krisztus mondott, aki egész nyilvános működését a hithirdetésnek szentelte, különösen, amikor apostolainak és utódainak elrendelte: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. (Mk. 16: 15-16) Ez a „MINDEN TEREMTMÉNYNEK” kifejezés magában foglal mindannyiunkat, még a protestánsokat is, akiket Ferenc pápa nem hajlandó evangelizálni a hamis ökumenizmus kedvéért.

A találkozó során, amely egybeesett a Szűzanya Fatimai jelenésének 99. évfordulójával, az evangélikusok átadtak Ferencnek, aki boldogan elfogadott, egy luxus kivitelű könyvet, amely tartalmazza a Luther által megfogalmazott eretnek téziseket, és amelyért ki lett közösítve a Katolikus Egyházból.

A reformáció 500 éves megemlékezésének keretében – egy esemény, ami aligha érdemel „ünneplést” – a pápa úgy tűnik, nem tudja elképzelni a világot protestáns felekezet nélkül; egy világot, melyben a keresztények mind katolikusok lennének, ha nem lett volna Luther. Egy ilyen világban az ökumenizmus feleslegessé válna, mivel minden keresztény „egy” lenne az Egyházban.

A legrejtélyesebb az, hogy Ferenc pápa „méregnek” nevezte egy lány szívből jövő kívánságát, aki beszélni akart barátainak Krisztusról, hogy boldoggá tegye őket.

Egy ilyen üzenet aligha fejezi ki azt, amit II. János Pál pápa írt az ’Ut unum sint’ enciklikájában “Krisztus minden tanítványával együtt, a Katolikus Egyházban az ökumenikus törekvés Isten tervén alapul azért, hogy összegyűjtse a keresztényeket az egységbe” (Nr. 5), egy olyan egységbe, ami maga az Egyház, mert az az „egység szentsége”. “Persze, az Egyház állandóan nyitott a misszióra és az ökumenikus törekvésekre, mivel küldetése van a világba, hogy elmondja és tanúságot tegyen, hogy jelenvalóvá tegye a közösség misztériumát, amely elengedhetetlen a számára, és hogy összegyűjtsön minden embert és minden dolgot Krisztusba.”

Épp ezért nem szabad hallgatnunk vagy igazolnunk ilyen dolgokat, ahogy néhány ember teszi, akik pusztán emberi szempontoknak vannak elköteleződve, és sokat kell imádkoznunk Ferenc pápáért, hogy helyesbítse mindazt, amiben hűségesen kellene ragaszkodnia az örökséghez, és hogy a hívőket ne zavarja össze a hitükben vagy térítse le őket a helyes útról.

A találkozó egy rögtönzött viccel zárult, miután a zarándokok megkérdezték Ferenc pápát, hogy, “Ki a jobb? Az evangélikusok vagy a katolikusok?”

Ezt szívből jövő nevetés követte, de a válasz elmaradt.

Források:

https://www.lifesitenews.com/opinion/pope-to-teen-girl-proselytism-is-the-strongest-poison-against-the-ecumenica

http://www.catholicityblog.com/2016/10/unbelievable-statue-of-heresiarch.html

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer